genogram symbolen

Een genogram is een grafische weergave van familieleden en familiebanden, samengesteld uit symbolen. In de literatuur vind je lijsten terug met de genogram symbolen zoals ze door de jaren heen zijn ontwikkeld en gebruikt. Veel symbolen zijn nog steeds goed bruikbaar, maar we misten er ook een paar. 

 

Wij vonden het dus tijd voor een update!


Er wordt gewerkt met vaste symbolen: man=vierkantje, vrouw=rondje, de aangemelde persoon krijgt een dikkere omtreklijn, partners zijn via een lijn verbonden. Ook voor afstammingen, soorten relaties (gehuwd, samnenwonend, gescheiden etc.) en voor interactiepatronen zijn er vaste symbolen. 

 

Wat miste er dan nog?

 

Hoe teken je non binaire/queer of intersekse personen in het genogram? Wij ontwierpen nieuwe genogram symbolen zodat iedereen zichzelf en diens familie terug kan zien op het canvas.

 

Download de volledige lijst met genogram symbolen via knop hierboven.