Parentificatie in een genogram weergeven

In Roots of me maak je parentificatie in het genogram zichtbaar met de functie "geef weer als rolomkering".
Voor een instructie van hoe je dat doet scroll je naar beneden. 

 

Maar eerst: wat is parentificatie of rolomkering?

over geven en nemen

Binnen de contextuele benadering wordt er vanuit gegaan dat de basis van menselijke relaties wordt gevormd doordat mensen aan elkaar geven en van elkaar ontvangen. Nagy, de grondlegger van de contextuele benadering, noemt deze dynamiek rechtvaardig: de dynamiek doet recht aan mensen. Door te mogen ontvangen (dus door te nemen) ontvangt een mens wat hij nodig heeft. Door te geven groeit een mens in eigenwaarde.

 

Er wordt niet altijd evenveel gegeven als dat er wordt ontvangen. Maar als er op de lange termijn een evenwicht bestaat tussen wat in een relatie wordt gegeven of ontvangen dan noemt Nagy de relatie rechtvaardig.  Ook kinderen geven en ontvangen. Dat begint al met het geven van een glimlach van een baby aan de ouders. Het jonge kind zorgt daarmee dat de ouders een goed gevoel krijgen en op hun beurt weer teruglachen. In de jeugd wordt de blauwdruk gevormd voor de gedragspatronen die later op volwassen leeftijd de basis vormen voor relaties. 

 

Als een kind in een gezin ontvangt wat het nodig heeft en passend mag geven groeit het op een evenwichtige manier op en leert het kind hoe hij op een gezonde manier relaties kan onderhouden. Wanneer het kind echter niet ontvangt wat het nodig heeft of als het op een niet-passende manier geeft aan ouders dan heeft dat een negatieve invloed op zijn latere relaties en functioneren.

Wat is parentificatie?

Nagy noemt het passend geven door kinderen aan hun ouders constructieve parentificatie. Deze vorm van parentificatie waarbij het kind zorg draagt voor zijn ouder(s) of het gezin wordt gezien, erkend en begrensd en kan daardoor een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het kind. Doordat het kind door de ouders gezien, erkend en begrensd wordt kan het kind op de figuurlijke 'kind-plek' blijven staan in het gezin. 

 

Anders wordt het als het kind structureel meer geeft dan dat past bij zijn/haar leeftijd en niet ontvangt wat het nodig heeft. Dan heeft dit een negatieve invloed op de ontwikkeling van het kind. Nagy noemt dat destructieve parentificatie. Het kind staat dan niet meer op de 'kind-plek', onder de ouders. Door het niet-passend geven en (kop)zorgen komt het dan op de lijn van de ouders of zelfs boven hen terecht. Dit is met Roots of me ook in het genogram zichtbaar te maken door de functie "geef weer als rolomkering".

rolomkering weergeven in roots of me

Maak eerst een genogram van de familie, vervolgens:

1. Selecteer de persoon waarvan je rolomkering wilt weergeven. Rechterklik op de persoon en kies Kopieer.

2. Rechterklik op de plek waar je de rolomkering wilt plakken. Dit komt overeen met de positie die de persoon inneemt in het famlliesysteem. Kies Plak3. Dubbelklik op de kopie, het rechterpaneel opent nu. Selecteer het vakje Geef weer als Rolomkering. 
De kopie wordt nu met stippellijn weergegeven.

4. Geef eventueel een bijschrift aan het object, om aan te geven dat het om Parentificatie of rolomkering gaat.