(Sub)systemen weergeven

Een systeem is een verzameling van individuen die met elkaar verbonden zijn. In de systeemtheorie kijkt men naar processen en interacties die zich afspelen rond een klacht of probleem door te kijken naar de wisselwerking tussen verschillende delen van dat systeem (Jessurun & Warring, 2018) .

 

In een genogram maak je een overzicht van het familiesysteem, over meerdere generaties heen. Binnen dat familiesysteem zijn er subsystemen te herkennen. Dat kan het kerngezin zijn of familieleden waarmee men samenwoont, huisgenoten of andere verbindingen binnen de familie die zodanig zijn dat je kun spreken van een samenhangend geheel. 

 

In het genogram kun je op verschillende manieren de samenhang tussen mensen aangeven. De makkelijkste manier is door het systeem aan te maken met de functie Systemen.

Subsystemen tekenen in Roots of me

 

Teken eerst het genogram van de familie.

 

1. Vervolgens kies je in het linkerpaneel de knop Systemen.

 

Het bovenpaneel komt vanzelf in beeld. Hier kun je de eigenschappen van het systeem dat je wilt gaan tekenen instellen. Je kunt de Kleur en het Type kiezen.


 

2. Selecteer een passende kleur en kies voor het type systeem: de opties Gesloten en Open gaan over de vorm van het systeem. Met de Familiedriehoek kun je triades tussen de familieleden aangeven. 


 

3. Klik achtereenvolgens op de personen die je in het systeem wilt opnemen.

 

Er wordt vanzelf een mooie vorm getekend in de gekozen kleur. Heb je iedereen erin geplaatst?  Sluit dan de vorm af door Enter te drukken of Ok te klikken. 


 

4. Wil je een bijschrift plaatsen?

 

Dubbelklik dan op het systeem dat je hebt getekend en type een Bijschrift. Deze tekst komt automatisch in het genogram te staan. 


 

5. Je kunt het bijschrift verplaatsen op het genogram door te klikken en slepen.


 

 

Klik op het canvas om de vorm te deselecteren. Dan zie je de gekozen kleur.