Woordenlijst

Aangemeld persoon

 

De cliënt of persoon die centraal staat in het genogram. Gewoonlijk is dat de persoon met de hulpvraag.

Actor

 

Personen, huisdieren en organisaties die een plek hebben binnen het genogram. Zie ook de lijst met genogramsymbolen.

Afstamming

De verbinding tussen (de relatie van) ouders en kinderen. Bekijk de verschillende soorten afstammingen in de lijst met genogramsymbolen.

Ascendenten

 

 

Voorouders of afstammingen. 
Een ascendent is een bloedverwant in de opgaande rechte lijn of opklimmende lijn. Ascendenten zijn dus ouders, grootouders en overgrootouders etc.

Genogram

 

 

Een visuele weergave van familieleden en familiebanden. Met een genogram maak je een overzicht van belangrijke gebeurtenissen en relaties in het hele familiesysteem.
Lees hier verder over de basisprincipes van het genogram.

Interactiepatroon

 

Kenmerkende interactie tussen twee of meer personen in het familiesysteem. Bekijk de verschillende soorten interactiepatronen in de lijst met genogramsymbolen.

Kenmerken

 

Eigenschappen, aandoeningen, mentale problemen of verslavingen die aan een persoon in het genogram kunnen worden toegekend.

Legenda

Verklarende lijst van gebruikte symbolen, kleuren en objecten

Relatie

Een relatie tussen twee personen (partners). Bekijk verschillende soorten relaties in de lijst met genogramsymbolen.  

Rolomkering

Wanneer een kind de rol van de ouders overneemt. Zie dit artikel in de kennisbank.

Systeem

 

 

(Sub)systeem binnen het familiesysteem. Dat kan het kerngezin zijn of familieleden waarmee men samenwoont, huisgenoten of andere verbindingen binnen de familie die zodanig zijn dat je kun spreken van een samenhangend geheel. Zie dit artikel in de kennisbank.