nieuws: Roots of Me als SAAS aplicatie

Genogram Software voor ECD Integratie

We merken een toenemende vraag naar integratie van Roots of Me Genogram Software in de Elektronische Patiënten- en Cliëntendossiers van zorginstellingen. Daarom zijn we bezig met de ontwikkeling van Roots of Me naar een webgebaseerde applicatie (SaaS), specifiek gericht op naadloze integratie met het ECD. Om dit initiatief te lanceren, zijn we op zoek naar vijf organisaties die dit jaar samen met ons deze stap willen zetten.

 

Wil je meer informatie over de mogelijkheden? Neem contact op met Roots of Me via Janine Koppers.


Achtergrond

Roots of Me is ontstaan omdat wij zelf op zoek waren naar een prettig en intuïtief genogram programma. We investeerden onze tijd en kennis in de ontwikkeling van een instrument dat al snel te krachtig bleek om voor onszelf te houden. Daarom besloten we om het ook beschikbaar te stellen voor anderen. In de ontwikkelfase van 2014 tot 2020 richtten we ons voornamelijk op vrijgevestigde professionals, zoals therapeuten en coaches. Sinds de lancering van het programma in 2020 hebben we gemerkt dat ook grote organisaties behoefte hebben aan hoogwaardige genogramsoftware. Daarom hebben we ons programma geschikt gemaakt voor installatie via Citrix, om te kunnen integreren in de IT-infrastructuur van onze klanten. 

 

SYSTEEMGERICHT WERK WORTELT IN ORGANISATIES met Roots of Me Saas

We zien een groeiende behoefte aan integratie van Roots of Me Genogram Software in de Elektronische Patiënten- en Cliëntendossiers van hulpverleningsinstanties. Daarom ontwikkelen wij Roots of Me technisch door als een SaaS oplossing (Software as a Service). Op die manier kunnen we in de toekomst organisaties blijven ondersteunen in het systeemgericht werken met het genogram. 


Maatwerk: integratie Roots of me in Elektronisch cliënten dossier

We passen Roots of Me aan door het volledig webbased te maken en aan te passen voor integratie met het ECD. Hiermee verandert ook het licentiemodel, dat wordt aangepast van gebruikersgericht naar een meer geïntegreerd model. Een bijkomend voordeel van de integratie van Roots of Me in het ECD is dat genogrambestanden (.gng) niet meer lokaal worden opgeslagen, maar in het ECD, wat de veiligheid van het gebruik verhoogt. Daarnaast kan het verder implementeren van Roots of Me binnen de organisatie een krachtig signaal zijn van de keuze voor systeem- en gezinsgericht werken. Het genogram is immers een stevige en concrete kapstok voor deze manier van werken.

 

Toekomstbestendig: data Roots of Me kunnen beschikbaar gemaakt worden voor AI en oplossingen gebaseerd op data-analyse

Op het eerste gezicht lijkt Roots of Me op een tekenprogramma, maar het door Roots of Me gebruikte dataformaat gaat verder dan slechts een afbeelding en slaat semantische, gestructureerde gegevens op om zijn visuele representatie te creëren. Roots of Me slaat data op in een eigen formaat, de .gng (genogram) standaard. Dit bestandsformaat is gebaseerd op JSON, een standaardformaat voor het opslaan en uitwisselen van data op het web. Het is zeer bruikbaar voor integratie in externe applicaties en kan worden toegepast voor verschillende doeleinden, zoals data-driven besluitvorming, statistieken of zelfs AI-toepassingen.

 

Voordelen integratie Roots of Me in het ECD

  • Verbeterde toegankelijkheid: gebruikers kunnen gemakkelijker en sneller genogrammen maken, bewerken en opslaan in het ECD.
  • Flexibel licentiemodel: geen gedoe met het beheren van gebruikerslijsten, maar een licentie met een maximumaantal gebruikers - zowel kijkers als makers - voor de hele organisatie.
  • Verbeterde veiligheid: er is geen lokale opslag vereist, waardoor het gebruik veiliger wordt.
  • Geen installatietijd voor nieuwe gebruikers.
  • Automatische software updates: aangezien het een webbased programma is zonder lokale installatie, worden updates automatisch toegepast.
  • Toekomstbestendigheid: data kunnen beschikbaar worden gesteld voor AI en oplossingen gebaseerd op data-analyse, waardoor het systeem klaar is voor de toekomst.

Wilt je meer informatie over de mogelijkheden van Roots of Me voor integratie met het ECP of EPD van jou organisatie. Neem dan vrijblijvend contact op met Janine Koppers.