Driehoeken in familiesystemen weergeven

Een genogram is een momentopname van de relaties binnen een familie. De relaties tussen familieleden veranderen met de tijd, daardoor is de complexiteit van familierelaties oneindig. Een manier om complexe familiedynamieken in een genogram geordend weer te geven is door zogenoemde driehoeken zichtbaar te maken.

Wat is een driehoek?

Als twee personen zich in relatie tot elkaar verhouden noem je dat een dyadische relatie. In elke dyadische relatie kunnen spanningen ontstaan. Op dat moment wordt er vaak een derde persoon bij betrokken en ontstaat er een triade. Het verzachten van spanning tussen twee personen wordt mogelijk in een triade, doordat twee personen een coalitie vormen ten aanzien van de derde. De derde persoon (of huisdier, instantie, etc.) zorgt ervoor dat de relatie stabiliseert. In het genogram wordt zo'n triade als driehoek weergegeven.  

driehoeken tekenen met roots of me

dynamische familiesystemen

Het aantal driehoeken in een systeem is niet constant. Als er een nieuw persoon of (probleem)situatie aan het systeem wordt toegevoegd, dan verandert het aantal driehoeken. Daarnaast kunnen driehoeken ook tussen verschillende generaties gevormd worden.

Verder lezen over driehoeken in families kan in de volgende bronnen: 

  • Jessurun, N. (2010). Transculturele vaardigheden voor therapeuten. Bussum: Coutinho.
  • Mcgoldrick, M., & Gerson, R. (2018). Genograms: Assessment and Intervention. New York, Verenigde Staten: WW Norton & Co.