Samen bouwen aan een systeemgerichte toekomst

Roots of Me is een Nederlands softwarehuis dat bekend staat om haar persoonlijke benadering. We ontwikkelen genogram software en verzorgen trainingen en masterclasses over het genogram in relatie tot inclusief systeemgericht werk en intergenerationele familiedynamiek. Om ervoor te zorgen dat we ook in de toekomst organisaties kunnen blijven ondersteunen in hun systeemgerichte aanpak zoeken we samenwerking met anderen die onze doelstelling delen. 

De kracht van context

Bij Roots of Me geloven we in het belang van bewustwording van intergenerationele patronen en de kracht van familiebanden. In onze samenleving zijn we geneigd onszelf alleen te zien als individuen, los van onze familie en achtergrond. Terwijl hoe wij ons voelen, wat we denken, wat we doen en hoe we ons verhouden tot de wereld zijn oorsprong vindt in onze wortels, onze familie, en de bredere context waarin we zijn opgegroeid. 

 

Verschuiving in hulpverlening: focus op systeemgerichte benadering

We zien gelukkig een verschuiving plaatsvinden binnen hulpverlening, waarbij steeds meer nadruk wordt gelegd op een systeemgerichte benadering. Vanuit diverse therapeutische stromingen en praktische methodieken groeit het besef van het belang van de bredere context van een individu. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de overdracht van trauma en opvoedings- en hechtingsstijlen op volgende generaties. We weten dat overdracht tussen de generaties ook in complexe maatschappelijke vraagstukken een rol speelt: uit onderzoek blijkt dat de effecten van armoede, ongelijkheid, onderdrukking en oorlogen zich nog generaties lang manifesteren. 

 

Het genogram als sleutel

Het genogram biedt een waardevol instrument om familiestructuren en dynamieken zichtbaar te maken. Door ten minste drie generaties te visualiseren, kunnen intergenerationele patronen en overdracht binnen families worden geïdentificeerd en besproken. Het werken met genogrammen bevordert een open en oordeelloze houding naar de cliënt toe, wat essentieel is voor effectieve interventies.

 

Roots of Me genogram software voor inclusieve genogrammen

Moderne gezinnen zijn echter anders georganiseerd dan traditioneel wordt weergegeven in genogrammen uit de literatuur: met samengestelde gezinnen, gezinnen met een migratieachtergrond en LHBTQ+ gezinnen. Daarom hebben we Roots of Me Genogram Software ontwikkeld, een inclusief genogramprogramma gebaseerd op kennis en ervaring van zowel experts als gebruikers. Hiermee kunnen professionals patronen in families in kaart brengen, waarbij elk individu en elke familie zichzelf weerspiegeld kan zien.

 

GROEI EN ONTWIKKELING VAN ROOTS OF ME 2014-2024

Klik op de afbeelding om te vergroten.

Roots of Me is ontstaan omdat wij zelf op zoek waren naar een prettig en intuïtief genogram programma. We investeerden onze tijd en kennis in de ontwikkeling van een instrument dat al snel te krachtig bleek om voor onszelf te houden. Daarom besloten we om het ook beschikbaar te stellen voor anderen. In de ontwikkelfase van 2014 tot 2020 richtten we ons voornamelijk op vrijgevestigde professionals, zoals therapeuten en coaches. Sinds de lancering van het programma in 2020 hebben we echter gemerkt dat ook grote organisaties behoefte hebben aan hoogwaardige genogramsoftware. Daarom hebben we ons programma geschikt gemaakt voor installatie via Citrix, om te kunnen integreren in de IT-infrastructuur van onze klanten. Daarnaast bieden we sinds 2020 ook in-company trainingen aan in systemisch werken met het genogram, met bijzondere aandacht voor inclusie en ondersteuning die vrij is van waardeoordeel.

 

TOEKOMSTIGE STAPPEN: SYSTEEMGERICHT WERK WORTELT IN ORGANISATIES

We zien een groeiende behoefte aan integratie van Roots of Me Genogram Software in de Elektronische Patiënten- en Cliëntendossiers van hulpverleningsinstanties en aan Roots of Me als losstaande cloud oplossing met eigen opslag. Hier willen wij graag in voorzien door Roots of Me technisch door te ontwikkelen van lokaal programma naar een webbased applicatie. Op die manier kunnen we in de toekomst organisaties blijven ondersteunen in het systeemgericht werken met het genogram. Deze doorontwikkeling betekent een investering in duurzame veranderingen in hulpverlening die zich op langere termijn en op een dieper niveau manifesteren. Soms zelfs bij volgende generaties, als doorbroken generationele en maatschappelijke patronen.


OPROEP TOT SAMENWERKING VOOR EEN SYSTEEMGERICHTE TOEKOMST

De afgelopen jaren hebben we ons ingezet voor het versterken van systeemgericht werk binnen organisaties door middel van onze trainingen en onze software. Gedurende tien jaar hebben we de ontwikkelingskosten zelf gedragen. Echter, om ervoor te zorgen dat we ook in de toekomst organisaties kunnen blijven ondersteunen in hun systeemgerichte aanpak, hebben we nu de steun van anderen nodig. Of het nu financiële steun betreft, kennisdeling of het delen van netwerken, we roepen op tot samenwerking. Met deze gezamenlijke inspanningen kunnen we Roots of Me verder doorontwikkelen en in 2025 de toepassing van het genogram en de intergenerationele visie op ondersteuning binnen nog meer Nederlandse gemeenten, jeugdzorginstanties en GGZ-organisaties verankeren. 

hoe kun jij helpen en wat levert het op?

We schatten de kosten voor de verdere ontwikkeling op €56.000. Met een bedrag van € 10.000 kun je al bijdragen aan de doorontwikkeling. Wil jouw organisatie straks gebruik maken van Roots of Me Webbased, dan kan dat bedrag worden gebruikt voor de implementatie van Roots of Me binnen de IT-infrastructuur waar jouw organisatie mee werkt (NB: dit is geen indicatie van de werkelijke kosten van de implementatie. We maken hiervoor graag een offerte op basis van jullie unieke situatie).

 

Gebruikt  jouw organisatie geen genogram software, maar willen jullie wel meer doen met de systeemgerichte benadering, inclusie en intergenerationele overdracht? Dan kunnen we een training op maat verzorgen over dat thema.

 

Ook als je andere mogelijkheden ziet voor Roots of Me of als je ons in verbinding kunt brengen met potentiële gebruikers, dan komen we graag met je in contact. Laten we samen werken aan een toekomst waarin elke familie wordt erkend en ondersteund en waar systeemgericht werken een integraal onderdeel is van onze maatschappij.

 

Wil je met ons brainstormen of samenwerken? Fantastisch! Neem contact op met Janine Koppers, mede-oprichter en trainer van Roots of Me, via e-mail.

 

Reactie schrijven

Commentaren: 0