Kenmerken exporteren/importeren

Werk je met een standaard lijst van ziektebeelden of andere diagnoses of indicaties? Dan zou het jammer zijn als je voor elk genogram opnieuw dezelfde lijst met kenmerken moet aanmaken. Gelukkig kun je een eerder gemaakte lijst van kernmerken exporteren en vervolgens importeren in een nieuw genogram. Dan hoef je bijvoorbeeld nooit twee keer de hele DSM-5 over te typen. 

stap 1: kenmerken exporteren

Open het genogram dat de lijst met kenmerken bevat dat je wilt exporteren om opnieuw te kunnen gebruiken > Ga naar het rechterpaneel, "Kenmerken" > Klik op "Exporteer" > Er opent nu een dialoogvenster > Geef het .gaf bestand een naam en sla het op de gewenste plek op.

Stap 2: kenmerken importeren

Om de lijst die je eerder hebt opgeslagen opnieuw te openen doe je het volgende:

Open het genogram waar je deze kenmerken wilt gebruiken of open een nieuw genogram > Klik op rechterpaneel "Kenmerken"  > Klik "Importeer" > Zoek het eerder gemaakte .gaf bestand op en klik op de knop "Importeer".