Starten met Roots of me

uitleg van de interface van het programma

Je kunt Roots of me zien als een tekenprogramma, speciaal voor genogrammen. Op deze pagina leggen we uit hoe je het programma gebruikt. Je kunt onderstaande video bekijken of verder lezen voor een rondleiding langs alle onderdelen van het programma. 

Wil je liever stap voor stap de rondleiding doorlezen? Lees dan hieronder verder voor een beschrijving van de verschillende onderdelen: het canvas en de gereedschapspanelen.

1. Het canvas

Het canvas is de witte ondergrond waarop je het genogram gaat tekenen of bouwen.


2. Het gereedschap - linkerpaneel

Links van het canvas staat het linkerpaneel. Een lijst met gereedschap dat je gebruikt om het genogram te gaan bouwen en om op het canvas te navigeren.


Linkerpaneel:
Navigeren op het canvas

 

Met de eerste drie knoppen activeer je gereedschap waarmee je op het canvas navigeert:

1: Selecteren 

2. Bewegen

3. in- en uitzoomen


linkerpaneel

Plaatsen van objecten en personen

Met de volgende vier knoppen heb je toegang tot de lijsten met objecten om op het canvas te plaatsen:

 

4: Lijst met personen

5: Lijst met relaties

6: Lijst met afstammingen

7: Lijst met personen

 

Door op een knop te drukken schuift de lijst open en kun je een symbool selecteren om het vervolgens met een muisklik op het canvas te plaatsen.


Het tekengereedschap

De volgende twee knoppen geven toegang tot gereedschap om te tekenen op het genogram.

 

8: Tekenen (vrij tekenen en tekenen met behulp van punten)

9: Bewerken van punten 


Familiesystemen aanmaken

Knop 10 gebruik je om systemen te creëren.

Hiervoor activeer je de knop en klik je achtereenvolgens op de personen die tot het systeem behoren.

 

10: Systemen creëren 

 

 


Legenda

Met de laatste knop van de rij activeer je het gereedschap waarmee je een legenda op het canvas kunt plaatsen.

 

11: legenda

 

 


3. Het bovenpaneel - instellen van te tekenen object

Het paneel boven het canvas verschijnt alleen als je een van de volgende gereedschappen hebt geactiveerd: tekenen, tekstvakken of systemen.

 

In het bovenpaneel kun je je gereedschap instellen vóórdat je iets tekent. 

4. Het rechterpaneel - geavanceerde instelingen

Met het rechterpaneel bestaat uit tabbladen. Deze gebruik je voor 1. genograminstellingen, 2. objecteigenschappen, 3. zichtbaarheid van lagen, 4. bekijken van lijst van objecten en 5. de legenda. 

GENOGRAMINSTELLINGEN

Informatie over genogram

Onder dit tabblad kun je de titel, datum en auteursgegevens van het genogram aanpassen. Ook kun je aangeven of die informatie zichtbaar op het canvas geplaatst moet worden. Daaronder kun je het formaat van het genogram aanpassen of kiezen voor een automatisch bijsnijden van het canvas op maat van het genogram.

 

Eigenschappen

Hier stel je de eigenschappen in om ziekten of aandoeningen in het genogram weer te geven. Door op de knop "voeg eigenschap toe"  te klikken kun je nieuwe categorieën maken die je voor dit familiesysteem wilt gebruiken.

 

OBJECTEIGENSCHAPPEN

Wanneer je op een tekening, persoon, relatie of interactiepatroon in het genogram klikt, dan opent het rechterpaneel en wordt het tabblad met de eigenschappen van het object getoond. Als je dubbelklikt op de persoon of als je klikt op de knop "... bewerken", dan kun je de eigenschappen van dat persoon of object wijzigen.

 

(Volgorde van) objecten

Een genogram bestaat uit objecten en symbolen. In deze lijst staan alle personen en objecten die je op het canvas hebt geplaatst op een rij. Een deel van deze objecten heeft een vaste plek op de voorgrond van het genogram. Dit geldt voor personen, relaties en interactiepatronen. Andere objecten - tekeningen, systemen en familiedriehoeken - kun je op de achtergond van het genogram van volgorde veranderen. Dit veranderen van volgorde doe je in dit tabblad.

 

legenda 

Onder de legenda zie je een lijst van alle gebruikte genogram symbolen die je hebt gebruikt in dit genogram en hun betekenis.